System transportowy w Polsce

transportPolska z uwagi na swoje centralne położenie jest jednym z najważniejszych krajów tranzytowych w Europie. To właśnie na naszych ziemiach krzyżują się najważniejsze szlaki tranzytowe, łączące różnorodne pod względem środowiskowym i gospodarczym rejony Europy.

Na system transportowy w Polsce składają się: transport kolejowy, transport drogowy, żegluga śródlądowa i morska, a także transport przesyłowy i lotniczy. Każdy z nich ma swoje pozytywy i negatywy. W poniższym tekście postaramy się przybliżyć pozytywne aspekty polskiego systemu transportowego. Do trzech najważniejszych systemów transportowych w Polsce należą:

Transport lotniczy

Z najnowszych informacji, które podają media wynika, że już niebawem zostanie otwarty nowoczesny system transportowy na lotnisku w Krakowie. Firma Qumak S.A. wykona nowy system transportu oraz kontroli bagażu rejestrowanego (BHS – Baggage Handling System) w budowanym właśnie terminalu krakowskiego lotniska. Jest to pierwsza instalacja tak nowoczesnego sprzętu w Polsce i jedna z pierwszych w Europie. Montaż oraz uruchomienie systemu odbywać się będzie etapowo. Zgodnie z umową prace zakończą się do 30 stycznia 2015 roku. Polska prowadzi kursy do wszystkich większych miast Europy a także długie linie jak np.: Warszawa Singapur – 10996 km, czy też Warszawa Bangkok –  9622 km. Cały czas wzrastają na znaczeniu wewnętrzne połączenia lotnicze, z uwagi na obniżenie cen biletów. W roku 2012 pięciogwiazdkowe linie lotnicze Emirates Airliness uruchomiły bezpośrednie połączenie Dubaj – Warszawa. Połączenie realizowane jest od 6 lutego raz dziennie przez siedem dni w tygodniu.

Żegluga morska

W Polsce znajdują się cztery duże porty morskie: Świnoujście, Szczecin, Gdynia i Gdańsk. Każdy z nich specjalizuje się w innym przeładunku. Przez Gdańsk przepływa zwykle węgiel, siarka i drewno. Gdynia zajmuje się przeładunkiem materiałów drobnych i zbóż. Z kolei Świnoujście-Szczecin specjalizuje się w surowcach chemicznych, rudach żelaza i węglu. Gdańsk i Świnoujście posiadają połączenia promowe łączące Polskę z Danią, Szwecją i Finlandią. Przewozy do portów bałtyckich stanowią tylko niewielki odsetek realizowanych kursów.

Transport drogowy

W ciągu 11 lat w Polsce powstała nowoczesna infrastruktura drogowa. Od roku 2003 do roku 2013 wybudowano autostrady i drogi ekspresowe o łącznej długości 2339 km. Transport drogowy należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi transportu lądowego w Polsce. W końcu lat 90. Polskie drogi użytkowane były przez niemal pięciokrotnie większą liczbę pojazdów niż w 1980 r. zdystansował on również transport kolejowy w przewozach pasażerskich. W 1995 r. średnia odległość przewozu 1 tony ładunku koleją wynosiła 307 km, zaś samochodami – tylko 47 km. System transportowy możemy podzielić na publiczny, specjalistyczny i gospodarczy. Transport samochodowy publiczny obejmuje Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej (PPKS), prywatne i spółdzielcze firmy przewozowe oraz taksówki. Specjalistyczny to przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe, obsługujące określone branże gospodarki, zaś gospodarczy to pojazdy samochodowe w przedsiębiorstwach nietransportowych, wykorzystywane do potrzeb własnych.

Do pozostałych systemów transportowych występujących w Polsce zaliczyć można: transport kolejowy, transport wodny śródlądowy, transport przesyłowy, transport rurociągowy.